وجه تمایز ارتش ایران پایبندی به عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلام استامام جمعه موقت تهران در دانشگاه پدافند هوایی ارتش گفت: ارتش با پایبندی به اعتقادها، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام در مقایسه با سایر ارتش‌های جهان جایگاهی کاملا ممتاز و والایی دارد.