ورود بیش از ۳ میلیون مسافر به هرمزگان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: از ۲۶ اسفندماه پارسال تا ۱۳ فروردین امسال بیش از ۳ میلیون مسافر به هرمزگان وراد شده است.