ورود توده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در سمنان
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اعلام ورود توده گرد و غبار و افزایش غلظت آلاینده ها ، در این استان هشدار نارنجی صادر کرد .