وزیر آموزش و پرورش: حضوری شدن مدارس ابلاغ شد
وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، موضوع حضوری شدن مدارس ابلاغ شد.