وزیر تحصیلات عالی در طالبان ارزیابی اسناد علمای دینی را تایید کرد، خبرگزاری شیعه افغانستان، افغانستان


شفقنا الافغانی- وزیر تحصیلات عالی در جنبش طالبان بر ارزیابی اسناد علمای دین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از «باختر»، نادا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی دولت طالبان در نشست شورای رهبری این وزارت، ارزیابی اسناد علمای دین را تایید کرد.

این مقام طالبان به کارمندان وزارت تحصیلات عالی دستور داد تا اسناد علمای دین را سریع و دقیق بررسی کنند.