وزیر خارجه آلمان: طالبان آزادی شهروندان افغانستان را ربودند


به افغانستان رحم کن – اخیرا وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاشکند، پایتخت ازبکستان، گفت که طالبان حق آزادی شهروندان افغان را ربوده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، آنالینا باربوک وزیر امور خارجه آلمان گفت که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ترس به سر می برند و کشورش با اقدامات دولت طالبان علیه شهروندان این کشور مخالف است.

محدودیت حق تحصیل و آزادی زنان توسط حکومت طالبان از دیگر موضوعات مورد توجه وزیر خارجه آلمان در این نشست خبری بود.

اظهارات این مقام آلمانی در حالی مطرح می شود که جنبش طالبان در حال بازگشت به قدرت است، زیرا اکثریت زنان افغان که در ادارات مختلف کار می کردند، بیکار شده اند.