وضعیت امنیتی افغانستان، محور غفتگویی، خلیلزاد و فرمنده، استادیوم آرک پاکستان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-زلمی خلیل زاد،نماینده،ویه پشین ایلات ایالات متحده آمریکا به عقیده صلح افغانستان با قمر جاوید باجوا،فرمانده ستاد ارک پاکستان،دور ماورد افغانستان گیفتوگو کوردا است.

به گذرش خبرگزاری شفقناافغانستان،نماینده پشین ایلات متحد درامور آشتی افغانستان،امروز(جمعه ۱۲ حاملگی)به عقیده شرکت دریک آرزوی خود را در اسلام آباد رفعت وصخرانی کرد آست مطرح کردم.

پراساس خبرنامه، طاق پاکستان، دوطرف در مرد، وضعیت امنیتی افغانستان، همکاریهای، واشنگتن و اسلام آباد، گیفتوگو کاردهند.

چیزی به نام “فاجعه انسانی” وجود ندارد.

پراساس خبرنامه، طاق پاکستان، زلمی خلیلزاد گفتا ستکه نقش خود را در بهبود پچتر همکاری های دیپلمات ایالات متحده و پاکستان در هیما ستوح اوا میکیند.

شفاف سازی «گفتگوه اومنیاتی اسلام آباد»، گروه امده استکین نیهاد، ایز صاحب نذران جهانی و مهلی راد شهردار تادور منبع فورم دادن ماسیل آمنت جهانی گیفتو کنند.