ویدئو: افطار دو مسلمان، اودسا در سای، کمپین روسیه با اوکراین | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان – دو مسلمان، ماه اودسا، اوکراین، که در، محاصره، نیروهای، روسی، آست، ماه رمضان، را با اولین، افطار، دار، محاصره شده، و بامبران، آغاز، میکانند. Odessa der Sahel Dryyi Seah Yak Bandar Rahbardi مهم است و Paygah Asli Nairyi Daryai Ukrain Est. کجاست شهر مرکز تمرکز روسیه، بوده آست زیره، به مسکو، ایجازه، می دهد، کریدور، زمینی، را، ماوراءالنهر، ایجد، کند. ماوراء النستریا، ولایتی، شرق مولداوی، شرق مولداوی، با مشتریان روسی با همراهی می کناند و مزبان سربازان راس شرق.

اخبار قبیله ایویدئو: دومینو H-Pa Zingerei به عنوان گوگرد هزاران
خبر بعدینخستین افطار رمضان ۲۰۲۲ در آمریکا + تصاویر