ویدئو: تمرین فوتسال اولین تیم میلی فوتسال کشور قرقیزستان | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


زمان انتشار: ۱۸ بارداری ۱۴۰۱ | ساعت کاری: ۰۲:۰۴ | کی دی نیوز : ۵۱۰۳۱۷ | فصل

Shafaknaافغانستان – اولین تمرین ملی پوشان فوتسال کشور در قرقیزستان

اخبار قبیله ایدستگیری ۲ افغان با ۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در تاجیکستان
خبر بعدیویدئو: نطاعت بینظیر میمنه در فاریاب