وی ادعای انفجار در پل سوخته کابل کابل را رد کرد خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- ادعای وقوع انفجار در منطقه پل در حال سوختن در کابل تکذیب شد.

به گزارش شفقناافغانستان، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل، انفجار در این منطقه را دروغ توصیف و در توئیتی آن را تکذیب کرد.

این در حالی است که منابع قبلی از وقوع انفجار در این منطقه خبر داده بودند.