و اعتراض ساکنان دند پتان پکتیا به درگیری های اخیر پاکستان و طالبان، خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- پس از درگیری های اخیر پاکستان و طالبان در پاسگاه های مرزی واقع در ولسوالی دند پتان پکتیا، مردم این ولسوالی در اعتراض به آنچه «حملات پاکستان به افغانستان» می خوانند، تظاهرات کردند.

به گزارش شفقناافغانستان، ده ها تن از باشندگان ولسوالی دند پتان پکتیا روز سه شنبه اول اسد ماه تظاهرات کردند.

آنها از هر دو طرف خواسته اند که از ادامه درگیری خودداری کنند.

در یک هفته گذشته دو بار طالبان و ارتش پاکستان با هم درگیر شدند که آخرین درگیری منجر به کشته شدن یک گروه طالبان و ارتش پاکستان شد.

گفته می شود که بسیاری از غیرنظامیان در این درگیری ها زخمی شده اند.

هر دو طرف درگیری ادعا می کنند که آنها جنگ را آغاز نکرده اند.

اخیراً درگیری های مرزی میان طالبان و ارتش پاکستان شدت گرفته است.