پارلمان سابق افغانستان جلسات آنلاین برگزار می کند | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- دبیرخانه پیشین لغو لغو قانون مجلس نمایندگان گفت که جلسات کامل مجلس نمایندگان سابق طبق معمول (سه روز در هفته) به صورت آنلاین از طریق Zoom و Space برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری شفقنا از افغانستان، در نامه ای که وی در نشست های گذشته مجلس نمایندگان به «۸ صبح» خطاب کرد، آمده است که این نشست ها با هماهنگی و تفاهم نهادهای بین المللی و اتحادیه بین المجالس (IPU) برگزار می شود.

در این نامه از اعضای سابق مجلس نمایندگان دعوت شده است تا در جلسات حضور یافته و طبق معمول نظرات و مشکلات خود را در فرمانداری های خود بیان کنند.

در نامه آنها آمده است که این جلسات سه روز در هفته به مدت سه ساعت برگزار می شود و در رسانه های داخلی و بین المللی نیز پوشش داده خواهد شد.

در این نامه آمده است که در صورت تایید، ریاست جلسات آنلاین به عهده میر رحمان رحمانی، سخنران سابق و هیات مدیره خواهد بود.

در این نامه آمده است که در صورت موافقت هیات مدیره قبلی، هیات مدیره جدید به صورت آنلاین انتخاب خواهد شد.

رئیس سابق مجلس نمایندگان و هیئت اداری مجلس نمایندگان تا کنون جزئیاتی ارائه نکرده است.

شایان ذکر است که طالبان قبلاً دبیرخانه مجلس نمایندگان سابق را لغو کرده است.

این در حالی است که شماری از اعضای سابق مجلس نمایندگان برگزاری جلسات مجلس نمایندگان را با رعایت اصول وظایف داخلی بررسی کردند.

به گفته آنها، بر اساس اصول وظایف داخلی اتاق سابق، رئیس دبیرخانه اتاق نمایندگان صلاحیت انجام وظایف نمایندگان مجلس را ندارد.

آنها در این نامه ذکر کرده اند که دبیرخانه وظایفی را برای اعضای مجلس نمایندگان سابق تعیین کرده است.