پخت ۵۰۰ هزار دست غذای گرم در ماه رمضان برای نیازمندان بوشهری
کمیته امداد استان بوشهر در اجرای طرح اطعام مهدوی، پخت ۵۰۰ هزار دست غذای گرم را برای نیازمندان در دستور کار قرار داده است.