رژیم لاغری سریع

پرونده‌های زندانیانی که دچار اطاله شده بررسی شود
رییس دستگاه قصا گفت: افرادی که در محیط زندان‌ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه‌صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.