پیام استاندار لرستان در محکومیت حادثه هتک حرمت حرم رضوی
استاندار لرستان در پیامی حادثه هتک حرمت به حرم مطهر رضوی را محکوم کرد.