رژیم لاغری سریع

پیروزی خانگی آلومینیوم مقابل صنعت نفت
تیم فوتبال آلومینیوم اراک در ورزشگاه امام خمینی این شهر توانست میهمان خود صنعت نفت آبادان را با شکست بدرقه کند.