پیک با جوهر من ۰۴/۰۷/۱۴۰۱
خوب دوستان شنونده، بسیار خوشحالیم که با ادامه این زنجیره خبرهای خوب همراه ما هستید و هم اکنون با پستچی صبح در خدمت شما هستیم. بیایید ابتدا چند گزارش برای همکارانمان تهیه کنیم، سرفصل گزارش های امروز را بشنویم و برگردیم تا در خدمت شما باشیم… نتایج نهمین دوره ارزیابی به صورت گزارش کامل منتشر شد. رکوردی که در آن مدارک برخی دستگاه ها مطلوب و برخی ضعیف … == مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اولین همایش توسعه همکاری های دانش در استقلال سامانه هوشمند توزیع گاز طبیعی با اشاره به تعهد قانونی این شرکت به مدیریت مصرف، از احتراق ۲۶ میلیون کنتور مشترک گاز در کشور خبر داد … == در فرصتی ۳ ماهه برای وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و امور مرتبط و این امر پس از اجرای این پیوست ها برای صدور پایان ساخت و ساز توسط مراجع صدور پروانه الزامی است…