پیک صبح پنجشنبه ۱۳۰۱/۰۵/۱۳
خب از اینکه با ما در اخبار صبحگاهی رادیو ایران همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. اما با شنیدن مانترای آشنای پیک بامدادی، شما را به شنیدن پیک در صبح روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ دعوت می کنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش های پخش شده این هفته پیک ظاهر شد. اول: گزارشی از ریشه‌های اصلی اختلال ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی داریم و سپس گزارشی درباره ممانعت از مطالبه ارگان‌های دولتی بیشتر از درگاه مجوز ملی می‌شنویم. علاوه بر این، می دانیم که وزارت راه و شهرسازی همچنان شبکه سراسری هشدار و سیل را تکمیل کرده است، اما در نهایت گزارش ۱۲ میلیارد تومانی ضرر ناشی از قاچاق تنها ۵ محموله کالا را می شنویم.