پیگیری دلایل تاخیر در تبادل توافقات در اولویت است
رئیس شورای اسلامی شهر در پاسخ به هشدار نماینده مردم قائم شهر مبنی بر تاخیر در تقدیم بودجه به شورای برنامه ریزی استان و شهرستان و همچنین مبادله نشدن تفاهم نامه ها، گفت: امروز در این خصوص بحث و تبادل نظر کردیم. تأخیر در مبادله توافقات که طبیعی بود در اردیبهشت ماه انجام شود، این موضوع قطعاً در اولویت است و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.