چرا صدا و سیما به خائنین به بیت المال و کشور آنتن زنده می دهد؟


چرا صدا و سیما به خائنین به بیت المال و کشور آنتن زنده می دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ قاسم رضایی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید امنیت «فرد کرمپور»، اظهار داشت: هر فردی و در هر رده ای که دست به اعمال نامربوط بزند، در ریختن خون این شهید شریک است. درگاه خدا باید به قانون و مردم توجه کنند، مزدوران آگاهانه یا ناخواسته از آن سوی آب ها فریب خوردند و آرامش کشور را بر هم زدند.

جانشین فرمانده ناگا به رادیو گفت: مردم اعتراض می کنند که چرا مردم به کشور و کشور می روند. پول خیانت کردند، شما در صفحه زنده پخش می کنید.

و ذکر کرد که مردم قوم امت رسول الله (ص)پ) وی با بیان اینکه به خوبی به مزدوران پاسخ دادند، افزود: مردم این اجازه را نمی دهند. خائنان او خون شهید را پایمال می کند، زیرا آنها به خوبی می دانند که هدف دشمنان تضعیف امنیت ملی است.

رضایت من این است که بگویم همه آشوبگران و فتنه گران گری وی ادامه داد: باید بداند این مسیر اشتباه است و باید برگردد و ادامه داد: برخی از کسانی که از این مرزها استفاده کردند و به جایی رسیدند. بودنامروز بر سر دشمنان فریاد بزنید اما اغتشاشگران بدانند که به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد آشوبگران دست برتر را به دست آورند.

پیام شهید کرمبور «لبیک ام حسین» و «لبیک ام خامن» نام داشت. آه تووی خاطرنشان کرد و گفت: انقلاب اسلامی بسیاری از آزمایش ها را خنثی کرده است و این آزمایش دیگری برای دشمنان است.

منبع: مهر