چرخش رای دهندگان در فرانسه از احزاب و جریان‌های اصلی
جدیدترین نظرسنجی در فرانسه نشان می‌دهد حاشیه نشینان در شهر‌های بزرگ که در واقع جمعیت مهاجر را تشکیل می‌دهند، دیگر تمایلی به حمایت از احزاب بزرگ و جریان اصلی در این کشور از جمله حزب مکرون در انتخابات آینده ندارند.