کاخ سفید: آمریکا به دنبال درگیری با روسیه نیست


شفقنا الافغانی، هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا گفت که ایالات متحده به دنبال درگیری با فدراسیون روسیه نیست، بلکه خواهان یک راه حل مذاکره در اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از رسانه های خارجی، جان کربی، هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا گفت: آمریکا به دنبال درگیری با روسیه نیست و خواهان راه حل مذاکره در اوکراین است.

کربی در این نشست گفت: اهداف رئیس جمهور از ابتدا مشخص بود. ما خواهان درگیری با روسیه نیستیم. این شماره یک است.

وی گفت: برای اینکه وقتی این جنگ به یک راه حل مذاکره می رسد، در میدان موفق شوند. رئیس جمهور بسیار مشتاق است تا شاهد تحقق آن باشد.

سخنگوی کاخ سفید افزود: این حق مردم روسیه است که تعیین کنند چه کسی آنها را رهبری خواهد کرد.