کاردار سفارت بریتانیا: از شلاق زدن عمومی در افغانستان شوکه شدم خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفاکانا افغانستان هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان، گفت که از دیدن صحنه های شلاق زدن عمومی در افغانستان شوکه شده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، کاردار سفارت انگلیس در افغانستان امروز در صفحه توئیتر خود نوشت که از «شلاق عمومی در افغانستان» و محدودیت دسترسی زنان به باغ ها و تحصیل شوکه شده است.

وی افزود: «تبعیض حقوق بشر را تضعیف می کند.

شورتر همچنین گفت که این اقدام طالبان مسیر بهبود اقتصادی را در افغانستان که به شدت نیازمند است، مختل خواهد کرد.

این در حالی است که ستره محکمه طالبان در چند روز گذشته با انتشار دو گزارش جداگانه گفته است که اعضای این گروه شماری از مردان و زنان را در ولایات لوگر و تخار در ملاء عام شلاق زده اند.