کار هیچ تیمی در جام جهانی فوتبال آسان نیست
ملی پوش سابق فوتبال ایران گفت: تیم‌ها با همه توان در جام جهانی فوتبال حضور پیدا می‌کنند و کار هیچ تیمی آسان نیست.