کسب سه امتیاز شیرین خیبر مقابل قزوینی ها
تیم فوتبال خیبر خرم آباد در هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول موفق شد با تک گل حسین شهابی مهمان خود شمس آذر قزوین را شکست دهد.