کلیپ ویدیویی


به نظر سفرهای کوتاه و کمپ زدن در تابعیت دشن یه راز و راه ساده ملاقات با ماشین بسیار مفید سفر را راحت تر و دلنشین تر کند. همیشه دشتن وسیله ای است مثل این، اما می گوید غذا خوب و کردی و شوکه است. اجاق گاز مسفرتی برآورد یک فیلم اضافه کنید، مثل باربا کاردان، شما یک جنتلمن هستید، و مسافر من می خواهد مای کنید را ببیند.