کلیپ یاک زندان اشرفی


Zindanhai Sarasir Dunya Aghlab Ba Standard Hadakli Sakhta Michand and Tanha Mahli Bray Naghdasht جنایتکاران و Khalafkaran Hestend هستند اما برای Zindan der Suis از احتمالات مشابه Hitl Asst بسیار هیجان زده هستید. و زیر بخشی با عکس کاشیدا است امکانات زیندان را دیده است.