رژیم لاغری سریع

کودتای صخرانی رهبر به مناسبت سالروز قیام مردم تبریز، فردابه نام گازرش پیگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

برنامه ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه ۲۸ بهمن برگزار میچود کجاست و دیتای کودتای رهبر ساعت ۱۰:۲۵ آقا خداحید شاد.

سخنرانی رهبر انقلاب با تصویری از زنده از پایگاه اطلاق ارسانی رهبر انقلاب و شبخای رسانه ملی پخش خواحید شاد.

با حمایت اساسنامه اثر، های بهداشیتی، فروش دامنه ددار بری پی در پی از طریق پیوند تصویری با مردم حاضر، دار مصلی، تبریز برگزار میچود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر