گالوپ: ۷۴ درصد افغان ها در سال گذشته اضطراب را تجربه کردند


شفقنا افغانستان- مرکز تحقیقات گالوپ در یک نظرسنجی اعلام کرد که ۷۴ درصد مردم افغانستان در سال گذشته دچار اضطراب شده اند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این سازمان گفته است که مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱ از نظر شاخص «احساسات منفی» تجارب.

گالوپ افزود که شهروندان افغانستان از سال ۲۰۱۷ تاکنون کمترین میزان احساسات مثبت را تجربه کرده اند، به استثنای سال ۲۰۲۰ که به دلیل ابتلا به کرونا نظرسنجی انجام نشد.

بر اساس نظرسنجی گالوپ، افغانستان در سال ۲۰۲۱ از عراق پیشی گرفته است که برای دو سال متوالی در صدر شاخص احساسات منفی قرار داشت.

بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، گزارش گالوپ را نادرست خواند و گفت که نگرانی و آشفتگی که گریبان ۷۴ درصد مردم افغانستان را گرفته است، صحت ندارد.

او گفت که گزارش گالوپ بر اساس اطلاعات نادرست و تبلیغات است.

معاون سخنگوی طالبان مدعی شد که اکثریت شهروندان افغانستان پس از کنترل این جنبش احساس امنیت و خوشحالی می کنند.

افغانستان غمگین ترین کشور جهان در فهرست کشورهای شاد است.

این کشور از زمان کنترل طالبان با یک بحران انسانی روبرو بوده و نیمی از جمعیت آن با بحران قحطی روبرو هستند.