گفتگوی تلفنی رئیس جمهور سوریه و سلطان عمان
بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت: در این گفتگو درباره روابط برادرانه میان سوریه و عمان و همکاری‌های دو جانبه صحبت کردیم.