گلایه مردم از آنتن دهی تلفن در جاده سرفاریاب به یاسوج
آنتن دهی تلفن همراه در جاده سرفاریاب به سادات و یاسوج مشکلاتی را برای مسافران و مردم این منطقه به وجود آورده است.