رژیم لاغری سریع

گلولا خمبرا مورد اصابت یک خاک روسی قرار گرفتبه نام گازرش پیگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

به گزارش خبرگزاری ریانوستی، واسیل گلوبف استانر راستاف امروز (شنبه) با حضور الکساندر چوپریان، وزیر شرایط اضطراری روسیه در روسیه، پرچم های کردستان به طور غیرعادی نصب شد.

گلوبف گیفت: به نیت گل رز، گسترده شهروندان (از شرق اوکراین) با استن راستاف، پرچم ها در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۹ فوریه ۲۰۲۲ (امروز) توسط صلاح میدانیم بالاتر از حد معمول قرار گرفت.

دار هیمین قضیه خبرگزاری روسی اسپوتنیک که امنیت کشور من رستاف است رسانه کردی: امروز اگر خمبرا هستی اوکراینی بخشی از شدت اوضاع است که منطقه ادرستان رستاف مورد حمله کردها قرار گرفته است.

زیارتگاه، گولا خمبره، ساعت چهار با عرضه امروز، منطقه ای است که با جداکننده کیلومتری از هم جدا شده است و به فاصله ۳۰۰ متری، ساختمان که توسط کردها مجروح شده و گم شده یا آسیب دیده است. ، جانی ندشت.

دار هیمین حال به گذرش رسانه ها، در استان رستاف، مرکز ۱۴۳ پرای اسکان پناهندگان As Donbas Amada Shaddah Ast.

تا صبح امروز بیش، هزار نفر آز، منطقه دونباس، آستان راستاف شاده و چندین، آستان، روسیه، نز بری، مسکن پناهندگان، پرچم های آمادغی، منطقه کردستان.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر