یک سیگنال بی سیم مرموز از یک کهکشان دور دریافت کنید
ستاره شناسان چینی از کشف یک سیگنال رادیویی که ظاهراً از کهکشانی در فاصله ۳ میلیارد سال نوری از زمین ایجاد شده است، خبر دادند. محققان بر این باورند که این سیگنال ها ممکن است مربوط به حیات بیگانه و فضای موجود در کهکشان های دیگر باشد.