یک پناهجوی افغان با سه فرزندش در آبهای یونان غرق شد خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفکانه افغانستان- منابع از غرق شدن یک پناهجوی افغان به همراه سه فرزندش که قصد سفر به اروپا را داشتند در آب های یونان غرق شدند.

به گزارش شفقناافغانستان به نقل از ۸ صبح; یک منبع پناهجویان روز دوشنبه ۴ میزان تایید کرد که این پناهجوی افغان و فرزندانش در آب های یونان غرق شده اند.

پناهنده غرق شده کریم الله علیزاده نام دارد که چندی پیش به دلیل فقر و بیکاری کشور را ترک کرد.

به گفته منبع، کریم الله باشنده کندز بوده و قبل از تصرف طالبان در یکی از نمایندگی های مخابرات روشن در این ولایت کار می کرده است.

با به دست گرفتن کنترل مجدد طالبان بر افغانستان، بسیاری از شهروندان بیکار و مهاجرت کردند.