۱۱ فروردین پرحادثه در یزد
دبیر ستاد خدمات سفر استان یزد از بروز بیش از ۳۰۰ حادثه در روز ۱۱ فروردین خبر داد.