۱۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تامین مسکن جوانان گلستانی
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از پیش بینی تسهیلات یکهزار و ۲۰۰میلیارد تومانی برای ساخت مسکن جوانان در روستا‌های استان خبر داد.