۱۳ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای محور دالاهو
در تصادف زنجیره‌ای محور کمربندی دالاهو به سرپل ذهاب ۱۳ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.