رژیم لاغری سریع

۲۴ الی ۳۰ اردیبهشت؛ گرامیداشت هفته ملی جمعیت
مسئله فرزند آوری و ازدیاد نسل بسیار مهم است و به دنبال گیری جدی دستگاه‌های اجرائی نیاز دارد؛ از این رو هفته مــلی جمـعیت با شعار ایران، جوان بمان از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت اجرا می‌شود.