۱۰۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد


10000 دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۵ میلیون و ۹۱ هزار و ۲۹۱ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۷۶۲ نفر نوبت دوم و ۳۱ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۹۴۱ نفر نوبت سوم و بالاتر را دریافت کرده‌اند.

تعداد کل واکسن های تزریقی در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۹۹۴ دوز رسید.

۱۰ هزار و ۷۲۷ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.

منبع: مهر