۱۶۰۰ خانه سازمانی تاکنون فروخته شده است


1600 خانه سازمانی تاکنون فروخته شده است

گزارش کردن خبرگزاری مهر به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی رضا فخاری درباره برنامه تخلیه و فروش منازل سازمانی گفت: این طرح شامل خانه هایی است که در سال های گذشته و برخی حتی قبل از انقلاب در قالب خانه های نهادی با دولت ساخته شده اند. منابع

وی افزود: حدود ۶ هزار واحد از این منازل شناسایی و تاکنون بیش از ۱۶۰۰ واحد به فروش رسیده است و سایر منازل نیز طبق قانون باید تخلیه و فروخته شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز شود.

فخاری خاطرنشان کرد: این طرح شامل منازل متعلق به دستگاه های دولتی برای استفاده کادر نمی شود.

مدیرعامل شرکت ملی زمین و مسکن گفت: تعیین در این طرح بر عهده وزارت اقتصاد است، شرکت ملی زمین و مسکن در اجرا کمک می کند و البته خود دستگاه ها نیز باید نسبت به فروش آن اقدام کنند. خانه ها

وی با اشاره به اینکه هیچ فرمولی برای حفظ نقش نهادها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: برای اخراج افرادی که تحت عنوان نقش نهادهای خارج از محدوده قانون اقدام به تصرف واحدهای مسکونی کردند، قاطعانه تلاش خواهیم کرد.

منبع: مهر