۲۰:۳۰ اخبار شبکه دو سیما ۷ شهریور ۱۴۰۱
معاون اول رئیس جمهور در تیرماه سال جاری طی نامه ای به استناد تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، ارائه برخی خدمات عمومی را بدون ارائه کد سامانه املاک و مسکونی ممنوع اعلام کرد. برای ادامه ارائه خدمات بانکی به چند شعبه بانک مراجعه کردیم.