۲۰:۳۰ انتشار خبر، ۳ مرداد ۱۴۰۱
شیوع بالای ویروس کرونا در کشور – موارد تازه شناسایی شده در هفته گذشته بیش از ۷۰ درصد و بستری‌های روزانه حداقل ۸۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می دهد که حتی در برخی از نقاط مسئول پیشگیری از این بیماری، مراقبت های بهداشتی آن طور که باید رعایت نمی شود.