۲۰:۳۰ پخش خبر، ۲۵ تیر ۱۴۰۱
وزیر بهداشت برای بررسی دقیق اجرای طرح «داراویار» که از روز پنجشنبه در سراسر کشور اجرا می شود از چند داروخانه بازدید کرد. به گفته وزارت بهداشت، هدف از اجرای آن اطمینان از دسترسی شهروندان به دارو با تنظیم روند یارانه دارو است.