۳۹ هزار میلیارد تومان برای منابع مالی مترو پیش بینی شد.
الشافعی گفت: امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان از منابع مترو، ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق، ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مجتمع های ایستگاهی پیش بینی می شود. علاوه بر این ۳۳ هزار میلیارد تومان به صورت مشارکتی پیش بینی می شد.