۴ نفر به اتهام دزدی در کابل توسط خبرگزاری شیعیان طالبان افغانستان دستگیر شدند


شفقنا افغانستان- نیروهای امنیتی طالبان چهار تن را از ناحیه ۱۱ امنیتی شهر کابل به اتهام دزدی بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، عبدالقادر العمری، مدیر جنایی طالبان در این منطقه گفت که بازداشت شدگان متهم به سرقت تلفن همراه، پول و سایر وسایل هستند.

در عین حال، العمری گفت که نیروهای حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل نیز یک موتر مسروقه را یافته و به صاحب آن تحویل داده اند.

قابل ذکر است که شهروندان از افزایش سرقت های مسلحانه در فرمانداری های مختلف کشور گلایه دارند.

اما مقامات امنیتی طالبان از مردم می خواهند که در پیشگیری از جنایات با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

اخبار قبلیکاخ سفید: آمریکا به دنبال درگیری با روسیه نیست