رژیم لاغری سریع

۶۵ هزار فلسطینیبه نام گازرش پایگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

با انتقال به فلسطین امروز یک هزاره فلسطینی با وجود محدودیت هایش، قوت کار صهیونیسم دو نظامی رحیم، مدیریت مسجد الاقصی، نماز جمعه، تأسیس کرندند.

منشأ اصلی آن سرچشمه فلسطین، پرچم های کرند، مرزهای ۶۵ هزار فلسطین، نوبت مسجد الاقصی، نماز جمعه، برپایی کرند است.

سرچشمه های فلسطین، قزاریش داد، که نظامیان، رحیم صهیونیسم، در ساعات اولیه صبح امروز، مسیر رسیدن نماز، نماز فلسطینی، به مسجد الاقصی، منفصل فرسایش کرندند. .

صهیونیسم نظامی علاوه بر دفن جستجو و مصیبت سخت فلسطین که متروک شده است، بیت المقدس اشغال من است و حومه مسجد الاقصی اصطبل شادند است.

نظامیان مانا کجاست حضور هزاران نمازگزار به عنوان کارانا بختیاری در بیت المقدس کار من شدند.

نظامیان رحیم صهیونیسم دفع نفر از سکنان کارانا باختری را در نازدیکی گازرگاه نیلین دار شمال غربی ماه رام الله نگاه دشتند و منا از حرکات همان مسجد الاقصی شادند است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر