سومین مرحله اردوی تیم ملی بوکس


سومین مرحله اردوی تیم ملی بوکس

مرحله سوم اردوی تیم ملی جوانان از ۱۸ مهرماه در استان کرمانشاه آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

همچنین ۱۰ ملی پوش به همراه چهار نفر از کادر فنی تیم ملی در اردوی تیم ملی حضور دارند و دو نماینده از استان کرمانشاه در کادر فنی و تیم ملی حضور دارند.

منبع: مهر