پنجمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان


پنجمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان

پنجمین و آخرین مرحله تور بین المللی دوچرخه سواری ایران و آذربایجان روز دوشنبه ۲۰ مهرماه در تبریز برگزار شد.

در این مرحله ۵۸ مسافر مسیر ۸۹ کیلومتری را طی کرده اند کاریتریوم آنها در پایان آندریاس هومن از آن عبور کردند تارتلت بلژیک قهرمان شد.

محمد نریمان از تیم ترنگانو مالزی نیز بر سکوی دوم ایستاد و علی لبیب وی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به مقام سوم دست یافت.

منبع: مهر